titel_lille
Radiokontrol og anden elektronik
Som på så mange andre områder har digitaliseringen også holdt sit indtog i modelflyveverdenen. I klubben er der nok stadigvæk en overvægt af de gamle systemer hvor man v.h.a. et krystal sætter sendefrekevensen.

Det gamle system, der opererer på 35 Mhz, havde/har ikke så mange kanaler så det er nødvendigt at holde kraftig kontrol med fordelingen af kanaler til de sendere der i brug på samme tid. Svigter kontrollen, er der stor risiko for fatale uheld når to sendere arbejder på samme kanal. Med de nye systemer, der opererer på 2,4Ghz, er der i princippet ingen begrænsning i antallet af sendere der opererer på samme tid. Det ser i øjeblikket ud til at 2,4 Ghz systemerne er fremtiden.

Sender
Senderen er i princippet bygget op som en dobbelt joystick med et antal kontakter, der let og uden nogen programmeringserfaring, kan programmeres til at udføre en eller flere funktioner samtidig.

De to Joysticks kan sættes op på flere måder. Den mest anvendte bruger det venstre joystick til motorkontrol og styring af sideror, mens det højre bruges til krængror og højderor. Der er ingen standard for kontakterne.

Det kræver lidt tilvænning at beherske to joysticks på samme tid. En god ide kan være at starte sin ”modelflyvekarriere” med en simulator på computeren. Det drejer sig om at få udviklet den muskulære hukommelse i fingrene. Det er den samme hukommelse, som en musiker bruger når han spiller på sit instrument - han kigger ikke hele tiden ned på tangenterne, fingrene ved hvor de skal hen. Når du kører bil, benytter du også den muskulære hukommelse. Hvis du pludselig skal stoppe, tænker du ikke først på hvormeget og hvordan, du gør det uden at tænke, den muskulære hukommelse i ben og fødder tænker for dig.

Modtager
Når der en sender skal der også være en modtager. For at fungere skal modtager og sender tale samme sprog. Du kan ikke uden videre sætte en sender fra det ”gamle” system sammen med en modtager fra det nye system og omvendt. Modtagere findes fra 2 kanaler til 12 kanaler og sikkert mere. For hver funktion på flyet skal du bruge en kanal. Når modtageren får en kommando fra senderen sender den kommandoen videre til den aktuelle servo, der så gør det nødvendige.

Servo
En servo er den ”motor” der driver rorflader og regulerer flymotorens hastighed i et brændstof fly. Motor er sat i anførselstegn, idet det ikke er en motor i gængs betydning, der kører rundt og rundt. En servo bevæger sig i standard opsætning kun 180 grader, d.v.s. en halv omgang. Når servoen aktiveres overføres dens bevægelse v.h.a. en ”trækstang” til rorfladerne, der så bevæger sig op/ned eller højre/venstre.

Servoen kan sættes op manuelt/mekanisk på flyet, men kan også sættes op på senderen. Ofte er det en kombination af begge dele.

Telemetri
Med telemetri kan du på din sender få oplyst tekniske oplysninger fra dit fly. Det kræver et specielt telemetrimodul med ”følere” på flyet samt en sender der er istand til at modtage og vise de oplysninger, der kommer fra flyet. Du kan få oplysninger om hastighed, temperatur, motorens omdrejninger, aktuel flyvehøjde og meget, meget mere.

Regulator
En regulator er en nødvendighed hvis du vil flyve med elmotor. Regulatoren også kaldet Electronic Speed Controller (ESC) sørger for at sende den rette mængde strøm til din motor.

Din modtager skal også have strøm for at fungere. Dette kan klares med et ekstra batteri til modtageren. Men batterier vejer. Derfor har man udviklet det man kalder for en Battery Eliminator Circuit (BEC). Den gør, som navnet antyder, at du kan bruge det samme batteri til både motor og modtager og på den måde spare vægt.

ESC og BEC er ofte bygget sammen i den samme enhed, men BEC'en kan også fås seperat. For ikke at risikere at stå med et fly i luften og et tomt batteri, er ESC/BEC'en indrettet således, at når batteriet synger på sidste vers, lukker den for strømmen til motoren. Når ESC/BEC'en lukker for strømmen til motoren, er der stadig strøm nok til at du kan styre flyet til en sikker landing.

   
  DX9
  2,4 Ghz sender.
   
  Modtager
  8 kanalers modtager
   
  satalit
  Modtager m. satelitantenne
   
  servo
  Servo
   
  Telemetri
  Telemetrimodul
   
  Regulator
Regulator
 
Startside
Om klubben
Radiokontrol og anden elektronik
Flytyper
Motorer
Brændstof for svæveflyvere
spacer
Kom igang - flyv selv
  Her bor vi
spacer
  Love og regler
Mail til Randers Modelflyveklub - kontakt@rmfk.dk