titel_lille
Forskellige flytyper
Selvom det kan synes, at der findes uendeligt mange flytyper, så kan vi alligevel opdele dem i to hovedkategorier: fastvingede fly og rotorfly. Dette gælder i den virkelige verden (fullseize) og i RC-modelverdenen (RC=radiokontrollerede).Der findes stort set ikke det fullseize fly, der ikke kan laves som flyvende model.

Fastvingede fly
Som fastvingede fly regnes, som navnet antyder, fly med en eller flere vinger fæstet til flykroppen. Hvordan vingen eller vingerne er udformet og hvordan de er fæstet og placeret til kroppen er forskellig og uden betydning for flyets mulighed for at bevæge sig rundt i himmelblået. Dette forudsætter dog at vingen er udformet således, at den ved luftens passage henover vingen opbygger et undertryk over vingen, der løfter flyet i opadgående retning, og, voila, vi er flyvende. Dette er årsagen til at et fastvinget fly, til forskel fra et rotorfly,ikke bare kan lette. Der skal fart på, så der opstår en luftstrøm henover vingen.

Jamen, spørg den opmærksomme læser, hvad så med svævefly? Bortset fra at man kan forsyne et svævefly med motor, så findes der mange forskelligartede måder at få svæveren op i luften: Du kan kaste den, du kan bruge elastik som katapult, du kan trække den op med en snor og endelig kan du bruge et motorfly til at trække svæveren op. Ofte vil du opleve at et svævefly kan flyve rundt i væsentlig længere tid end et motorfly. Under specielle forhold kan du holde svæveflyet i luften i mange timer.

Rotorfly
Til rotorfly henregnes helikoptere og det, som fejlagtigt i daglig tale kaldes droner. Fejlagtigt idet ethvert fjernstyret fly kan betegnes som en drone. Den korrekte betegnelse for fly med flere end 2 rotorer er Multicopter. De enkelte fly har som regel navn efter hvor mange roterer de har: tricopter, quadcopter o.s.v.

På helikoptere og andre rotorfly består rotoren af to eller flere vingeformede blade, der snurrer rundt i det vandrette plan. Ved at rotoren bevæger sig opstår, der en luftstrøm henover bladene, og vi opnår et løft som på fastvingede fly. Helikopteren styres ved at rotorbladene kan vinkles. Med helikopterens halerotor opnår man kontrol over i hvilken retning helikopteren er placeret i luften. Helikopteren kan ligesom andre rotorfly bevæge sig i alle retninger: op og ned til begge sider og frem og tilbage. Tricopter, quadcopter o.s.v. styres ved hjælp af rotorernes hastighed, idet rotorernes hastighed kan reguleres særskilt.
 
minifly
Flyshow
Cykeloptræk
Helikopter
Multikopter
 
 
Startside
Om klubben
Radiokontrol og anden elektronik
Flytyper
Motorer
Brændstof for svæveflyvere
spacer
Kom igang - flyv selv
  Her bor vi
spacer
  Love og regler
Mail til Randers Modelflyveklub - kontakt@rmfk.dk