titel_lille
Brændstof for svæveflyvere
Når du flyver svævefly er der flere metoder til at holde dit svævefly i luften. Den simpleste består i at du kaster flyet. Det giver en flyvetid på nogle få sekunder og en flyvelængde på 10 - 20 meter - ganske uinteressant. Når du svæveflyver, ligger udfordringen i at udnytte de meteorologiske og landskabsmæssige forhold til det yderste. Det gælder ved termikflyvning hvor du udnytter de opadgående luftstrømme og ved skræntflyvning hvor du udnytter vindens vinkelrette retning mod en passende skrænt i landskabet. Vind og opadgående luftstrømme er således brændstof for svæveflyvere.

Termikflyvning
Termik er det fænomen, der opstår, når den solopvarmede jordoverflade opvarmer luften. Den varme luft stiger herefter til vejrs efter samme princip som en varmluftballon, idet den varme luft har en mindre vægtfylde end den omgivende kolde luft. Der opstår det vi kalder for en termikboble.

Når termikboblen når op i højden og her møder fugtig luft, vil fugten kondensere og danne cumulusskyer. Cumulusskyer er derfor ikke årsagen til termik, men et tegn på tilstedeværelsen af termik, samt en indikation af, hvor der er termik. Er der ingen fugt i luften, kan der - under forudsætning af at forholdene er til det -  stadig opstå brugbar termik, men ingen cumulusskyer og dermed ingen indikation af termik, og hvor termikboblerne kan findes. I sidstnævnte tilfælde skal du rundt i luftrummet og lede efter "løft", hvilket er lig med termik. Hold øje med de store fugle: Ser du fugle svæve rundt i cirkler uden at bruge vingerne, så er der termik der på stedet. Ser du andre svæveflyvere cirkle rundt over det samme sted, så er det sikkert fordi de har fundet termik.

Når du så har fundet en termikboble, gælder det om at blive i boblen. I virkeligheden er der ikke tale om en boble, men en kegle vendt på hovedet med den spidse ende nedad. Så her ligger tricket i at flyve rundt inden i keglen, indtil den maximale flyvehøjde er nået. Vær opmærksom på, at vinden kan flytte termikken i vindretningen. Derfor skal du være klar til at følge termikken, når den flytter sig. Gør du det ikke, mister du dit løft og må enten lande eller finde et nyt termikområde inden du rammer jorden.

Ovenstående er en kraftig simplicifering af termikflyvningens principper. Der er skrevet store og tekniske bøger og artikler om emnet. Spørg i klubben for en uddybning.

cumuluskyer
Cumulusskyer også kaldet smuktvejrs-cumulus (foto: vejret.info)

Skræntflyvning
Skræntflyvning er en anden måde at holde dit svævefly i luften.

Det er faktisk ganske simpelt. Du finder en skrænt, størrelse og hældning er næsten uden betydning, men vinden skal stå 90 grader +/- 20 grader ind på skrænten. Vinden skal være mellem 5 og 10 sekundmeter. Når vinden rammer skrænten opstår der en opadgående luftstrøm, som du kan udnytte som ved termik. Stil dig øverst ved skræntens kant og kast dit fly ud i luften. Flyv den 10 - 20 meter ud og drej, så du flyver langs med skrænten. Når du er kommet tilpas henad skrænten, eller skrænten ikke er længere,  vender du flyet og flyver tilbage, vender igen og således kan du flyve frem og tilbage. Husk når du vender at vende væk fra skrænten, således at du flyver i 8-taller hele tiden.

Nu kan du flyve svæveren højere og højere op, når du så har fået svæveren op i god højde, kan du forlade skrænten, flyve ind over området bag skrænten, måske finde noget termik, eller lave underlige manøvrer med svæveren indtil du når lav højde igen og sætter kurs mod skrænten og starter det hele forfra.

Det vanskelige ved skræntflyvning er landingen, idet luften på toppen af skrænten kan være endog meget turbulent, hvilket kan få fatale konsekvenser. Find en skrænt med et stort fladt område på toppen, det fremmer muligheden for en god landing.

Spørg i klubben efter gode skrænter.

 
 
Cumulusskyer. Læg mærke til hvordan de hele tiden opstår og forsvinder igen.
Flere cumulusskyer
Termikflyvning uden forekomst af cumulusskyer
Skræntflyvning
 
En lidt alternativ landingsmetode
 
 
Startside
Om klubben
Radiokontrol og anden elektronik
Flytyper
Motorer
Brændstof for svæveflyvere
spacer
Kom igang - flyv selv
  Her bor vi
spacer
  Love og regler
Mail til Randers Modelflyveklub - kontakt@rmfk.dk